QUI TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Hotline: 0345 714 715

238 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

QUI TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

  A. HÌNH THỨC KHIẾU NẠI

        Người sử dụng dịch vụ có thể khiếu nại trực tiếp tại trụ sở của bên cung cấp dịch vụ hoặc gián tiếp qua điện thoại (0345 714 715); khiếu nại bằng văn bản hoặc bằng thư điện tử : tocdonewspeed@gmail.com với bên cung cấp dịch vụ các nội dung liên quan đến dịch vụ đã được cung cấp

  B. TIẾP NHẬN KHIẾU NẠI

  Bên cung cấp dịch vụ khi nhận được khiếu nại của người sử dụng dịch vụ phải cấp phiếu tiếp nhận khiếu nại. Phiếu tiếp nhận khiếu nại có thể được thực hiện dưới hình thức văn bản hoặc thư điện tử và phải thể hiện rõ nội dung khiếu nại của người khiếu nại, yêu cầu giải quyết khiếu nại.

           Trường hợp không tiếp nhận khiếu nại, trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, bên cung cấp dịch vụ phải có văn bản thông báo cho người khiếu nại biết và nêu rõ lý do từ chối tiếp nhận khiếu nại.

  C. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

           Khi có khiếu nại của khách hàng phòng dịch vụ khách hàng sẽ liên hệ các bộ phân liên quan để tìm hiểu nguyên nhân và hướng giải quyết. Trong trường hợp khẩn cấp trình giám đốc giải quyết ngay.

  2020 Copyright © CÔNG TY TNHH NEW SPEED . All rights reserved. Design by nina.vn
  Đang online: 1| Hôm nay: 1| Tổng truy cập: 69287
  1
  icon_zalod
  images